Privacybeleid

 

Laatst bijgewerkt: 03-11-2023

 

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Ed Creemers Verzekeringen persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beschermt in verband met onze advisering en bemiddeling in verzekeringen. Wij nemen uw privacy serieus en zijn toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke informatie die u met ons deelt. Lees dit beleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

 

Verzamelde persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of contact met ons opneemt. De verzamelde gegevens kunnen onder meer omvatten:

- Contactinformatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

- Informatie over uw verzekeringen, claims en dekking.

- Financiële gegevens, zoals betalingsinformatie en bankrekeninggegevens.

- Identificatiegegevens, zoals een rijbewijsnummer of BSN (indien nodig voor verzekeringsdoeleinden).

- Informatie over uw voertuigen, eigendommen en andere verzekerde zaken.

 

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

- Het verstrekken van advies en bemiddeling in verzekeringen, inclusief het afsluiten van verzekeringen en het beheren van claims.

- Het onderhouden van communicatie met u over uw verzekeringen en gerelateerde zaken.

- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving met betrekking tot verzekeringen.

- Het verbeteren van onze diensten en het ontwikkelen van nieuwe diensten.

- Het beschermen van onze rechten, eigendommen en belangen.

 

Delen van persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen zoals hieronder beschreven:

- Met verzekeringsmaatschappijen, bemiddelaars en andere derden, indien nodig voor de advisering, bemiddeling en uitvoering van uw verzekeringen.

- Met overheidsinstanties en toezichthouders, zoals vereist door de wet.

- Met derde partijen die ons helpen bij de verwerking van gegevens en het verlenen van diensten, zoals IT-dienstverleners en marketingpartners.

 

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Wij hanteren fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

 

Bewaren van persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met toepasselijke wetten en regelgeving.

 

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zoals het recht op inzage, rectificatie, verwijdering en bezwaar tegen de verwerking. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

 

Contact

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.

 

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken of wettelijke vereisten weer te geven. De bijgewerkte versie van dit Privacybeleid zal op onze website beschikbaar zijn, met vermelding van de datum waarop het voor het laatst is bijgewerkt.

 

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 03-11-2023